Senderismo por Galicia
Si tienes Google Earth instalado click en la ruta del mapa
A Coruña
Camino Santiago (Francés)
Camino Coruña Santiago (Ingles)
Camino Santiago-Fisterra
Carral (Muiños do Batan)
Fervenza de ribasieira
Fragas do Eume
PR-G 11 (Rio Tambre-Devesa de Nimo)
PR-G 12 (Monte San Lois)
PR-G 17 (Roteiro Mariñán)
PR-G 35 (Ruta do rio)
PR-G 38 (Costa da Morte)
PR-G 45 (Sendeiro vistas de Cabanas)
PR-G 70 (Sendeiro Laxe-Punta Insua)
PR-G 87 Mera
PR-G 89 Circular de Tordoia
Pantano Cecebre
Ruta Brexo Cambre
Verdes
El Burgo Cecebre (Paseo)
Galicia (Mapa Topográfico Nacional) PR-G 4 (Camino Real de San Pedro de Rocas) Camino Santiago-Fisterra Camino Santiago-Fisterra Camino Santiago-Fisterra Pertinho do Céu Penedo do Encanto Moinhos de Parada Ruta do Barbantiño a Fervenza Parque natural do Rio Barosa Monte Aloia PR-G 20 (Circular de Cuntis) Sendeiro Corga da fecha y Cabaniña do curro PR-G 8 (Rio Sor (Morgallón) PR-G 45 (Sendeiro vistas de Cabanas PR-G 35 (Ruta do rio) PR-G 12 (Monte San Lois) PR-G 11 (Rio Tambre-Devesa do Nimo) Fervenza de ribasieira Ruta Brexo Cambre PR-G 87 Mera Molinos del Batan PR-G 17 Roteiro Mariñán Camino Santiago (Ingles) Fragas do Eume Pantano Cecebre Verdes PR-G 38 (Costa da Morte) PR-G 70 Sendeiro Laxe-Punta Insua Sendeiro de San Cibrao PR-G 80 (Sendeiro de Santa Marta) El Burgo Cecebre PR-G 89 Circular de Tordoia Embalse Queixa Camino FrancésCamino Francés
Lugo
PR-G 8 (Morgallón-Río Sor-Morgallón)
Orense
PR-G 4 (Camiño Real de San Pedro de Rocas)
PR-G 80 (Sendeiro de Santa Marta)
Ruta do Barbantiño a Fervenza
Sendeiro Corga da fecha y Cabaniña do curro
Sendeiro de San Cibrao
Embalse de Queixa
Pontevedra
Monte Aloia
PR-G 20 (Circular de Cuntis)
Parque natural do Rio Barosa
Portugal
Moinhos de Parada
Penedo do Encanto
Pertinho do Céu
Centro de Fisioterapia
Volver